Konfigurasjon av kameraet

Music Transfer er en applikasjon som bruker en PC til å endre eller legge til musikk som brukes i "Lysbildevisning med musikk", "Høydepunkt" eller "Highlight Movie Maker" i kameraet.
Kameraet må være stilt inn før du bruker denne applikasjonen.

Innstillingsmetode for kamera

 1. Slå på kameraet og endre til modusen Last ned musikk.
  • Innstillingsmetode for "Action Cam"
   FDR-X1000V, HDR-AS200V :
     Velg [SETUP] - [CONFG] - [BGM] - [DL] .
   FDR-X3000, HDR-AS300 / AS50 :
     Velg [ Hovedinnstillinger] - [ BGM] - [ DL] .
  • Innstillingsmetode for "Handycam"
   Velg [MENY] - [Oppsett] - [Avspillingsinnstill. Avspillingsinnstill.] - [Last ned musikk].
  • Innstillingsmetode for "Cyber-shot"
   Velg [MENY] - [Innstillinger Innstillinger] - [Hovedinnstillinger Hovedinnstillinger] - [Last ned musikk].
 2. Koble sammen kameraet og PC-en med den medfølgende USB-kabelen.
 3. Den lagrede musikken på kameraet vises. Du kan da velge musikken du vil endre eller legge til.