Help-gids

1. Voorbereiding

 • Gebruikersregistratie op Ustream (nu IBM Cloud Video) wordt vereist.
  https://video.ibm.com/
 • Houd de volgende elementen bij de hand.

  - USB-kabel die geleverd is bij de camera
  - Een smartphone (met tetheringfunctie) of een Wi-Fi-netwerkomgeving (*) die via Wi-Fi een verbinding tot stand kunnen brengen met de camera

* Voor de tetheringinstellingen van uw smartphone of de Wi-Fi-netwerkinstellingen van uw router, raadpleegt u de gebruiksaanwijzing van uw smartphone of uw Wi-Fi-router.Voor meer details over de Wi-Fi-netwerkomgeving, raadpleegt u elke netwerkdienstleverancier.

2. Instellingsprocedure

Handhaaf de internetverbinding van de pc vanaf het begin tot het einde van de instellingsprocedure.

Procedure 1. Verbind een camera die compatibel is met livestream met een pc.

Voor een "Handycam" bevestigt u dat de camera-instellingen op het volgende zijn ingesteld.

 1. Schakel de camera in en verbind de pc en de camera met de bijgeleverde USB-kabel.

Als de USB-verbinding tussen de pc en de camera niet gedetecteerd kan worden, wordt een bericht op de pc weergegeven dat vermeldt dat de camera niet gedetecteerd kon worden. Probeer het volgende.

 • Ontkoppel de USB-kabel en verbind hem opnieuw.
 • Indien er meerdere USB-aansluitingen op de pc aanwezig zijn, probeert u de USB-kabel met een verschillende USB-aansluiting te verbinden.
 1. Bevestig dat het pictogram (verwijderbare schijf) of (verwijderbare schijf) wordt weergegeven op de taakbalk die zich in de rechteronderhoek van het pc-scherm bevindt. Afhankelijk van de toestand kan het pictogram mogelijk niet verschijnen.
 • Schakel de camera niet uit tot wanneer de netwerkinstelling voltooid is.
 • Wees voorzichtig de accu niet te verwijderen of per ongeluk de USB-kabel te ontkoppelen tijdens de instellingsprocedure.
 1. Klik op [Volgende].

Als er een bericht verschijnt dat aangeeft dat een compatibele camera niet werd verbonden, raadpleegt u de volgende mogelijkheden.

 • Er is een verbindingsfout tussen de camera en de pc.
 • De camera is uitgeschakeld.
 • De camera is geen compatibel model.
 • De systeemsoftware van de HDR-AS100V is niet up-to-date.

Procedure 2. Netwerkinstelling

Selecteer de Wi-Fi waarmee de camera een verbinding tot stand brengt.

Deze instellingen zijn enkel noodzakelijk voor de Action Cam.
Voor een Handycam worden toegangspunten via camerabediening geregistreerd. Voor de registratiemethode, raadpleegt u de help-gids van de camera.

 1. Klik op [Wi-Fi] aan de linkerkant van het scherm "Tool voor netwerkinstellingen".
  Schakel de Wi-Fi-verbindingsinstelling van de pc in en klik op [Kiezen] terwijl het apparaat (smartphone-tetheringfunctie of Wi-Fi-router) waarmee de camera een verbinding tot stand brengt in werking is. Selecteer de SSID om er een verbinding mee tot stand te brengen vanuit de lijst van netwerk-SSID's die erkend zijn door de pc, klik op [OK] en voer het [Wachtwoord] in.
  U kunt ook de [Netwerknaam], de [Beveiligingsmethode] en het [Wachtwoord] rechtstreeks invoeren.

Voor de tetheringinstellingen van uw smartphone of de Wi-Fi-netwerkinstellingen van uw router, raadpleegt u de gebruiksaanwijzing van uw smartphone of uw Wi-Fi-router. Voor meer details over de Wi-Fi-netwerkomgeving, raadpleegt u elke netwerkdienstleverancier.

Procedure 3. Streaming-services

Voer uw account in en voer de instellingen uit in verband met de streaming-service.

 1. Klik op [Streaming-services] aan de linkerkant van het scherm "Tool voor netwerkinstellingen" en klik op [Aansluiten] om de account-informatie van de videostreaming-service Ustream (nu IBM Cloud Video) in te stellen.
 1. Het scherm [Aansluiten] wordt weergegeven op een afzonderlijk scherm. Als u reeds over een account op de videostreaming-service Ustream (nu IBM Cloud Video) beschikt, voert u uw [Gebruikersnaam of e-mail] en [Wachtwoord] in om aan te melden. Volg de instructies op het scherm voor het volgende.
  Om nieuwe gebruikers vanaf dit scherm te registreren, klikt u op [Nieuwe account registreren] en volgt u de instructies die worden weergegeven op het scherm. Nadat de registratieprocedure voltooid is, sluit u het scherm [Aansluiten]. Klik op [Aansluiten] op het scherm "Tool voor netwerkinstellingen" en volg de instructies die worden weergegeven op het scherm.
 1. Stel [Kanaal] en [Grootte van video] in op het scherm "Tool voor netwerkinstellingen". Als u opslaan geselecteerd hebt in [Opname], dan moet u de [Titel] en de [Beschrijving] invoeren.

Procedure 4. SNS-instellingen

De functie voor het automatisch posten op sociale netwerken wanneer u live-streaming start is niet meer beschikbaar vanwege specificatiewijzigingen in Facebook en Twitter.

 1. Als u op Aansluiten klikt, wordt een scherm weergegeven waarin u accountgegevens kunt instellen maar er kunnen geen berichten worden gepost, zelfs als u uw accountgegevens instelt.
 1. Als op uw camera een instelling Sociale media is geconfigureerd met als bestemming van geposte berichten Twitter en Facebook, wordt een foutbericht met betrekking tot een berichtpost weergegeven op uw camera wanneer u live-streaming start. Om dit probleem te voorkomen deselecteert u, zoals hieronder aangegeven, Twitter en Facebook bij de instelling Sociale media en voert u vervolgens "Overdragen" uit. De instelling Sociale media op uw camera wordt uitgeschakeld.

Procedure 5. Netwerkinstellingen naar uw camera overdragen

Bevestig uw instellingsinhoud en draag over naar uw camera.

 1. Als u op [Overdragen naar camera] klikt rechtsonder van het scherm "Tool voor netwerkinstellingen", wordt het ingestelde scherm weergegeven. Bevestig de inhoud ervan en klik op [OK].
 1. Wanneer de overdracht voltooid is, klikt u op [OK] en sluit u het scherm "Tool voor netwerkinstellingen".De instellingsprocedure is voltooid. Ontkoppel uw camera van de pc. Als u live-video voor de eerste keer streamt, wordt u aanbevolen een proefstream op voorhand uit te voeren in een omgeving die geschikt is voor het streamen.
 • Met deze instelling worden uw persoonlijke gegevens (aanmeldingsgegevens voor Ustream (nu IBM Cloud Video)-, Twitter-, Facebook-accounts) ingesteld op uw camera. Als u van plan bent uw camera door te geven of weg te gooien, moet u ervoor zorgen dat u de herstelbewerking op uw camera uitvoert.
 • Bevestig dat de datum en de tijd van de camera correct zijn ingesteld voordat u uw stream start.