Andningskompensation

Denna funktion kompenserar för fenomenet där bildvinkeln ändras beroende på skärpeinställningsavståndet under filminspelning.
Andningskompensation går att använda för kameror och objektiv med stöd för den funktionen.
(Se "Objektivkomp." i kamerans hjälpguide för närmare information om andningskompensationsinställningar.)

Se nedan vilka kameror och objektiv som har stöd för andningskompensation.

(Det kan hända att vissa av produkterna som visas inte finns i ditt land eller din region.)

Kompatibla objektiv

 • SEL11F18
 • SEL14F18GM
 • SEL15F14G
 • SEL20F18G
 • SEL24F14GM
 • SEL35F14GM
 • SEL50F12GM
 • SEL85F14GM
 • SEL100F28GM *1
 • SEL135F18GM
 • SELP1020G
 • SEL1224GM
 • SEL1224G
 • SEL1635GM
 • SELP1635G
 • SEL2470GM
 • SEL2470GM2
 • SEL24105G
 • SEL28135G
 • SEL70200GM *2
 • SEL70200GM2
*1:
Andningskompensationsfunktionen går inte att använda när makroomkopplingsringen är inställd på "0.57m–1.0m".
*2:
Andningskompensationsfunktionen går inte att använda när en telekonverter (SEL14TC/SEL20TC) är monterad.

Kompatibla objektiv

 • SEL11F18
 • SEL14F18GM
 • SEL15F14G
 • SEL20F18G
 • SEL24F14GM
 • SEL24F28G
 • SEL35F14GM
 • SEL35F18F
 • SEL40F25G
 • SEL50F12GM
 • SEL50F14Z
 • SEL50F25G
 • SEL85F14GM
 • SEL85F18
 • SEL100F28GM *1
 • SEL135F18GM
 • SELP1020G
 • SEL1224GM
 • SEL1224G
 • SEL1635GM
 • SELC1635G
 • SELP1635G
 • SEL2470GM
 • SEL2470GM2
 • SEL24105G
 • SEL28135G
 • SEL70200GM *2
 • SEL70200GM2
*1:
Andningskompensationsfunktionen går inte att använda när makroomkopplingsringen är inställd på "0.57m–1.0m".
*2:
Andningskompensationsfunktionen går inte att använda när en telekonverter (SEL14TC/SEL20TC) är monterad.

Var denna artikel till någon hjälp?
Vi gör en enkel undersökning för att ytterligare förbättra våra tjänster. Vi skulle uppskatta mycket om du svarar på undersökningen.
Dina svar kommer att användas för att ytterligare utveckla och förbättra våra produkter/tjänster. Undersökningssvaren kommer att behandlas statistiskt och kommer inte att lämnas ut på ett sådant sätt att någon individ kan identifieras.

Varför var den inte till någon hjälp?