ILCE-1

RAW-films uitvoeren

Aan de camera is een nieuwe functie toegevoegd waarmee 16-bits RAW-films kunnen worden uitgevoerd naar een compatibele externe recorder *1 die is verbonden met de camera via een Premium High Speed HDMI-kabel (los verkrijgbaar). Deze nieuwe functie biedt flexibiliteit tijdens de geavanceerde bewerkingsstappen na de productie.
U kunt 16-bits video uitvoeren in volframeformaat (beeldverhouding 16:9) en beeldfrequenties instellen (NTSC: 60p, 30p, 24p; PAL: 50p, 25p).
Bovendien kunt u RAW-films uitvoeren via HDMI en tegelijkertijd 4K-films (XAVC HS 4K, XAVC S 4K, XAVC S-I 4K) opnemen op de geheugenkaart van de camera. U kunt tijdens het opnemen van een film tegelijkertijd een proxyfilm met lage bitsnelheid opnemen.

*1
Ninja V Firmware AtomosOS V10.63 of hoger ondersteunt de uitvoer van RAW-films. (Per juli 2021)

Over RAW-films

RAW-films zijn onbewerkte videogegevens die worden uitgevoerd via de beeldsensor van de camera. RAW-gegevens bevatten veel informatie en zijn daarom geschikt voor het opnemen van films, gebaseerd op de aanname dat de film na het opnemen wordt bewerkt.
Wanneer nabewerkingen zoals ruisonderdrukking, lenscompensatie en de SteadyShot-functie, die intern in de camera worden uitgevoerd, moeten worden toegepast tijdens het bewerken, gebruikt u een softwareprogramma voor nabewerking van een andere fabrikant.

 1. Atomos Ninja V aansluiten

Sluit de camera met behulp van een Premium High Speed HDMI-kabel aan op de Atomos Ninja V.

 • Sluit een Premium High Speed HDMI-kabel aan op de HDMI type A-aansluiting van de camera.
 • Sluit het andere uiteinde van de Premium High Speed HDMI-kabel aan op de HDMI-ingangsaansluiting van de Atomos Ninja V.

Opmerkingen

 • Wij adviseren u de kabelbeschermer te gebruiken om te voorkomen dat de Premium High Speed HDMI-kabel losraakt.
 • Als er geen beeld wordt weergegeven, controleert u of de Premium High Speed HDMI-kabel correct is aangesloten.
 1. De camera instellen

Voer de instellingen uit voor de audio en video die worden uitgevoerd naar Atomos Ninja V dat is aangesloten via HDMI.

Gebruik de functiekeuzeknop om de opnamefunctie in te stellen op (Film) en voer daarna de volgende instellingen uit.

 • MENU → (Instellingen) → [Externe uitvoer] → [HDMI-uitvoerinst.] → [RAW-uitvoer] → gewenst instelitem.
  Hiermee stelt u in of RAW-films moeten worden uitgevoerd naar een ander met RAW compatibel apparaat dat is aangesloten via HDMI. ([Aan]/[Uit])

  Tip

  • Wanneer [RAW-uitvoer] is ingesteld op [Aan] en de camera is aangesloten op een apparaat dat compatibel is met RAW, worden RAW-films uitgevoerd.
  • Wanneer de camera is aangesloten op een apparaat dat niet compatibel is met RAW, is deze instelling uitgeschakeld.

Instellingen die zijn ingeschakeld bij het uitvoeren van RAW-films

Opn.m. tdns HDMI-uitv.
Als [RAW-uitvoer] is ingesteld op [Aan]
Hiermee stelt u in of films op de geheugenkaart van de camera moeten worden opgenomen tijdens HDMI-uitvoer.
 • [Aan]: hiermee neemt u films op de geheugenkaart van de camera op en voert u tegelijkertijd de 16-bits RAW-films uit naar het via HDMI aangesloten apparaat.
  [Uit (enkel HDMI)]: hiermee worden geen films op de geheugenkaart van de camera opgenomen en worden 16-bits RAW-films uitgevoerd naar het via HDMI aangesloten apparaat.

Tip

Om films op te nemen op de geheugenkaart van de camera voert u tevens de volgende instellingen in.

 • MENU → (Opname) → [Beeldkwaliteit] → [Bestandsindeling] → gewenste instelling.
 • MENU → (Opname) → [Beeldkwaliteit] → [Filminstellingen] → Selecteer een onderdeel dat u wilt instellen en selecteer daarna de gewenste instelling.

Om tegelijkertijd proxyfilms met lage bitsnelheid op te nemen voert u tevens de volgende instellingen uit.

 • MENU → (Opname) → [Beeldkwaliteit] → [Proxy-instellingen] → Selecteer een onderdeel dat u wilt instellen en selecteer daarna de gewenste instelling.
RAW-uitvoerinstelling.
Hiermee stelt u de beeldfrequentie in voor het uitvoeren van RAW-films naar een ander met RAW compatibel apparaat dat is aangesloten via HDMI.
NTSC: [60p]/[30p]/[24p]
PAL: [50p]/[25p]
Kleurber. RAW-uitvoer
Hiermee stelt u het kleurengamma in voor het uitvoeren van RAW-films naar een ander met RAW compatibel apparaat dat is aangesloten via HDMI. ([]/[])
Time Code-uitvoer
Hiermee stelt u in of de tijdcode en de gebruikersbit moeten worden uitgevoerd naar een ander apparaat dat is aangesloten via HDMI. ([Aan]/[Uit])
De tijdcode-informatie wordt verzonden in de vorm van digitale gegevens, niet als een beeld dat wordt weergegeven op het scherm. Het aangesloten apparaat kan dan de digitale gegevens raadplegen om de tijdinformatie erin te herkennen.
REC-bediening
Hiermee stelt u in of het opnemen op een externe recorder/speler op afstand kan worden gestart of gestopt door de camera te bedienen terwijl de camera is aangesloten op het externe opname-/afspeelapparaat. ([Aan]/[Uit])
4ch-geluidsuitvoer
Hiermee stelt u de combinatie van audiokanalen in die worden uitgevoerd naar andere apparaten die zijn aangesloten via HDMI wanneer geluid wordt opgenomen op 4 kanalen.
[CH1/CH2]: hiermee wordt het geluid van kanaal 1 uitgevoerd naar de L (linker)-kant en van kanaal 2 naar de R (rechter)-kant.
[CH3/CH4]: hiermee wordt het geluid van kanaal 3 uitgevoerd naar de L (linker)-kant en van kanaal 4 naar de R (rechter)-kant.
 1. Atomos Ninja V instellen

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van Atomos Ninja V om de instellingen te verrichten.

 1. Tips en opmerkingen over de camera-instellingen

Tip

 • Wij adviseren u de kleurtemperatuurinstelling of de custom-instelling te gebruiken voor de witbalansinstelling bij het opnemen van RAW-films.
 • Met [REC-bediening] ingesteld op [Aan], wordt (STBY) weergegeven wanneer een opnameopdracht klaar is voor verzending naar het externe opname-/afspeelapparaat. (REC) wordt weergegeven wanneer de opnameopdracht naar het externe opname-/afspeelapparaat is verzonden.
 • Terwijl de camera RAW-films uitvoert, is de beeldfrequentie van de film die op media kunnen worden opgenomen dezelfde als de beeldfrequentie die is geselecteerd met behulp van [RAW-uitvoerinstelling.].
 • Terwijl de camera RAW-films uitvoert, is de [Bestandsindeling], die kan worden gebruikt voor het opnemen van films op de media, beperkt tot 4K-films Als u films wilt opnemen in HD-formaat, neemt u tijdens het opnemen van een film tegelijkertijd een proxy-film op.

Opmerkingen

 • RAW-films kunnen niet worden opgenomen op de geheugenkaart van de camera.
 • Terwijl de camera RAW-films uitvoert, wordt [HDMI-inform.weerg.] tijdelijk ingesteld op [Uit].
 • Wanneer [Opn.m. tdns HDMI-uitv.] is ingesteld op [Uit (enkel HDMI)], loopt de teller niet op (de werkelijke opnameduur wordt niet geteld) terwijl de film wordt opgenomen op een extern opname-/afspeelapparaat.
 • Als [Time Code-uitvoer] is ingesteld op [Uit], kunt u [REC-bediening] niet instellen.
 • Zelfs als (REC) wordt weergegeven, werkt het externe opname-/afspeelapparaat mogelijk niet goed, afhankelijk van de instellingen of status van het opname-/afspeelapparaat. Controleer vóór gebruik of de externe recorder/speler correct werkt.
 • Het is niet mogelijk om het geluid op 4 kanalen uit te voeren naar andere apparaten die zijn aangesloten via HDMI.
 • Het gamma wordt vergrendeld op S-Log3 tijdens RAW-uitvoer.
  U kunt het contrast reproduceren dat gelijkwaardig is aan dat van het normale gamma door [Gamma-weerg.hulp] in te stellen op [Aan] en [Gamma-wrgvhlptyp.] in te stellen op [Automatisch] of [S-Log3→709(800%)].
 • Uitgebreide ISO met een lagegevoeligheidsinstelling kan niet worden gebruikt tijdens RAW-uitvoer.
 • Tijdens uitvoering vanbewegende beelden in RAW-formaat kunt u [Actief] niet gebruiken voor [SteadyShot].

Beeldformaten en beeldfrequenties bij het opnemen van RAW-films

Raadpleeg de onderstaande tabel voor het beeldformaat en de beeldfrequentie die overeenkomen met het opnemen van RAW-films.

Beeldformaat/RAW-uitvoerinstelling.

Beeldformaat RAW-uitvoerinstelling.
4332 x 2446 NTSC: 60p, 30p, 24p
PAL: 50p, 25p

Diensten en software geleverd door andere bedrijven

Netwerkdiensten, content en [het besturingssysteem en] de software van dit apparaat zijn mogelijk onderhevig aan individuele voorwaarden en bepalingen, en kunnen op elk moment gewijzigd, onderbroken of stopgezet worden, waarbij betaling, registratie en creditcardinformatie vereist kunnen zijn.

Handelsmerken

*
De afbeeldingen van het menuscherm op deze webpagina zijn vereenvoudigd voor weergavedoeleinden en geven de werkelijke schermweergave van de camera dus niet exact weer.

Vond u dit artikel nuttig?
Wij houden een eenvoudige enquête om onze diensten verder te verbeteren. Wij zouden uw deelname aan deze enquête erg op prijs stellen.
Uw antwoorden worden gebruikt om onze producten en diensten verder te ontwikkelen en te verbeteren. De antwoorden van de enquête worden statistisch verwerkt en worden niet op zo'n manier onthuld dat u persoonlijk identificeerbaar bent.

Waarom was dit niet nuttig?