ILCE-1

Wysyłanie filmów RAW

Aparat został niedawno wyposażony w funkcję wysyłania 16-bitowego filmu RAW do zgodnej zewnętrznej nagrywarki *1, połączonej z aparatem za pośrednictwem wysokiej jakości kabla HDMI High Speed (sprzedawanego oddzielnie). Ta nowa funkcja zapewnia elastyczność organizacji pracy podczas zaawansowanej obróbki poprodukcyjnej.
Można wysyłać 16-bitowe nagrania wideo w pełnym rozmiarze klatek (format obrazu 16:9) i ustawiać szybkości klatek (NTSC: 60p, 30p, 24p; PAL: 50p, 25p).
Ponadto, filmy RAW można wysyłać przez HDMI podczas nagrywania filmów 4K (XAVC HS 4K, XAVC S 4K, XAVC S-I 4K) na karcie pamięci aparatu. Podczas nagrywania filmu można jednocześnie nagrywać film proxy o niskiej przepływności.

*1
Oprogramowanie Ninja V Firmware AtomosOS V10.63 lub nowsze obsługuje wysyłanie filmów RAW. (Stan na lipiec 2021)

Informacje o filmach RAW

Filmy RAW to nieobrobione dane wideo wysyłane z przetwornika obrazu aparatu. Dane RAW zawierają bardzo dużą ilość informacji i dlatego nadają się do nagrywania filmów przy założeniu, że zarejestrowany materiał zostanie poddany dalszej obróbce.
Gdy, podczas edycji wymagana jest obróbka końcowa, na przykład redukcja szumów, kompensacja obiektywu, czy funkcja SteadyShot, realizowana wewnętrznie w aparacie, należy użyć programu do edycji innej firmy.

 1. Podłączanie rejestratora Atomos Ninja V

Połącz aparat i rejestrator Atomos Ninja V, używając wysokiej jakości kabla HDMI High Speed.

 • Podłącz wysokiej jakości kabel HDMI High Speed do gniazda HDMI typu A w aparacie.
 • Drugi koniec wysokiej jakości kabla HDMI High Speed podłącz do gniazda wejściowego HDMI w rejestratorze Atomos Ninja V.

Uwagi

 • Zalecane jest użycie zabezpieczenia przewodu, aby zapobiec rozłączeniu wysokiej jakości kabla HDMI High Speed.
 • Jeżeli obraz nie jest wyświetlany, należy upewnić się, że wysokiej jakości kabel HDMI High Speed jest właściwie podłączony.
 1. Konfigurowanie aparatu

Wprowadź ustawienia dźwięku i obrazu, wysyłanych do rejestratora Atomos Ninja V podłączonego przez HDMI.

Pokrętłem trybu ustaw tryb rejestrowania obrazów (Film), a następnie przeprowadź następującą konfigurację.

 • MENU→ (Ustawienia) → [Wyjście zewn.] → [Ust. wyjścia HDMI] → [Wyjście RAW] → odpowiednie ustawienie.
  Decyduje, czy filmy RAW mają być wysyłane do innego urządzenia zgodnego z formatem RAW podłączonego przez HDMI, czy też nie. ([WŁ.] / [WYŁ.])

  Wskazówka

  • Gdy w pozycji [Wyjście RAW] ustawiono opcję [WŁ.], a aparat jest podłączony do urządzenia zgodnego z formatem RAW, filmy RAW będą wysyłane.
  • Gdy aparat jest podłączony do urządzenia niezgodnego z formatem RAW, to ustawienie jest nieaktywne.

Ustawienia, które są aktywne podczas wysyłania filmów RAW

Nośnik zapisu wyj.HDMI
Gdy w pozycji [Wyjście RAW] ustawiono opcję [WŁ.]
Ustawianie, czy filmy mają być nagrywane na karcie pamięci w aparacie w czasie ich wysyłania przez HDMI.
 • [WŁ.]: Nagrywanie filmów na karcie pamięci aparatu i jednoczesne wysyłanie 16-bitowych filmów RAW do urządzenia podłączonego za pośrednictwem HDMI.
  [WYŁ.(tylko HDMI)]: Filmy nie są nagrywane na karcie pamięci znajdującej się w aparacie, ale wysyłane są filmy w 16-bitowym formacie RAW do urządzeń podłączonych przez HDMI.

Wskazówka

Aby nagrywać filmy na karcie pamięci znajdującej się w aparacie, przeprowadź dodatkowo następującą konfigurację.

 • MENU → (Fotografowanie) → [Jakość obrazu] → [Format pliku] →odpowiednie ustawienie.
 • MENU → (Fotografowanie) → [Jakość obrazu] → [Ustawienia filmu] →Wybierz opcję, która ma być ustawiona, po czym wybierz odpowiednie ustawienie.

Aby jednocześnie nagrywać film proxy o niskiej przepływności, przeprowadź również następującą konfigurację.

 • MENU → (Fotografowanie) → [Jakość obrazu] → [Ustawienia proxy] →Wybierz opcję, która ma być ustawiona, po czym wybierz odpowiednie ustawienie.
Ustawienie wyj. RAW
Ustawianie szybkości klatek przy wysyłaniu filmów RAW do innych urządzeń zgodnych z formatem RAW podłączonych przez HDMI.
NTSC: [60p] / [30p] / [24p]
PAL: [50p] / [25p]
Gama kol. dla wyj. RAW
Ustawianie gamy kolorów przy wysyłaniu filmów RAW do innych urządzeń zgodnych z formatem RAW podłączonych przez HDMI. ([] / [])
Wyjście Time Code
Ustawianie, czy kod czasowy i bit użytkownika mają być wysyłane do innego urządzenia podłączonego przez HDMI, czy też nie. ([WŁ.] / [WYŁ.])
Informacje dotyczące kodu czasowego są przesyłane w formie danych cyfrowych, a nie w postaci obrazu wyświetlanego na ekranie. Podłączone urządzenie może następnie skorzystać ze wspomnianych danych cyfrowych, aby rozpoznać dane czasowe.
Sterowanie REC
Ustawianie, czy rozpocząć lub zakończyć zdalne nagrywanie na zewnętrznej nagrywarce/zewnętrznym odtwarzaczu z poziomu aparatu, gdy aparat jest podłączony do zewnętrznej nagrywarki/zewnętrznego odtwarzacza. ([WŁ.] / [WYŁ.])
Wyjście dźwięku 4ch
Ustawianie kombinacji kanałów audio, których sygnał będzie wysyłany do innych urządzeń podłączonych przez HDMI w przypadku nagrywania dźwięku w 4 kanałach.
[CH1/CH2]: Wysyłanie dźwięku z kanału 1 do strony L (lewej), a z kanału 2 do strony R (prawej).
[CH3/CH4]: Wysyłanie dźwięku z kanału 3 do strony L (lewej), a z kanału 4 do strony R (prawej).
 1. Konfigurowanie rejestratora Atomos Ninja V

Aby przeprowadzić konfigurację, zapoznaj się z instrukcją obsługi rejestratora Atomos Ninja V.

 1. Wskazówki i uwagi dotyczące ustawień aparatu

Wskazówka

 • Zalecane jest używanie ustawienia temperatury barwowej lub ustawienia własnego w przypadku ustawienia balansu bieli podczas filmowania w formacie RAW.
 • Gdy polecenie nagrywania jest gotowe do przesłania do zewnętrznej nagrywarki/zewnętrznego odtwarzacza, przy ustawieniu [WŁ.] w pozycji [Sterowanie REC], wyświetlany jest symbol (STBY). Gdy polecenie nagrywania zostanie przesłane do zewnętrznej nagrywarki/zewnętrznego odtwarzacza, wyświetlany jest symbol (REC).
 • Gdy aparat wysyła filmy w formacie RAW, szybkość klatek filmu, który można nagrać na nośniku, będzie taka sama jak szybkość klatek wybrana za pomocą polecenia [Ustawienie wyj. RAW].
 • Gdy aparat wysyła filmy w formacie RAW, [Format pliku], który może być użyty do nagrywania filmów na nośniku, będzie ograniczony do filmów 4K. Jeżeli chcesz nagrywać filmy w jakości HD, nagraj jednocześnie film proxy podczas nagrywania filmu.

Uwagi

 • Filmów w formacie RAW nie można nagrywać na karcie pamięci aparatu.
 • Gdy aparat wysyła filmy RAW, w pozycji [Wyśw. info. HDMI] zostanie chwilowo ustawiona opcja [Wyłączone].
 • Przy ustawieniu [WYŁ.(tylko HDMI)] w pozycji [Nośnik zapisu wyj.HDMI] licznik nie posuwa się naprzód (rzeczywisty czas nagrywania nie jest obliczany), gdy film jest nagrywany na zewnętrznej nagrywarce/zewnętrznym odtwarzaczu.
 • Gdy w pozycji [Wyjście Time Code] ustawiono [WYŁ.], nie można ustawić opcji [Sterowanie REC].
 • Nawet w przypadku wyświetlenia symbolu (REC), przy pewnych ustawieniach lub stanach zewnętrznej nagrywarki/zewnętrznego odtwarzacza, urządzenia te mogą nie działać prawidłowo. Przed użyciem należy sprawdzić, czy zewnętrzna nagrywarka/zewnętrzny odtwarzacz działają prawidłowo.
 • Nie ma możliwości wysyłania dźwięku w 4 kanałach do innych urządzeń podłączonych przez HDMI.
 • Podczas wysyłania danych w formacie RAW krzywa gamma jest na stałe ustawiona na S-Log3.
  Można odtworzyć kontrast odpowiadający normalnej krzywej gamma przez ustawienie w pozycji [Asysta wyś. Gamma] opcji [WŁ.], a w pozycji [Typ as. wyś. Gamma] opcji [Automatyczne] lub [S-Log3→709(800%)].
 • Podczas wysyłania danych RAW nie można używać rozszerzonej czułości ISO przy niskiej czułości.
 • Podczas wysyłania filmów RAW nie można używać opcji [Aktywny] w pozycji [SteadyShot].

Rozmiary obrazów i szybkość klatek podczas nagrywania filmów RAW

Sprawdź w tabeli poniżej rozmiar obrazu i szybkość klatek, odpowiadające filmom nagrywanym w formacie RAW.

Rozmiar obrazu/Ustawienie wyj. RAW

Rozmiar obrazu Ustawienie wyj. RAW
4332 x 2446 NTSC: 60p, 30p, 24p
PAL: 50p, 25p

Usługi i oprogramowanie dostarczane przez inne firmy

Usługi sieciowe, zawartość oraz [system operacyjny i] oprogramowanie opisywanego produktu mogą podlegać indywidualnym warunkom i w dowolnym momencie może nastąpić zmiana, przerwanie lub zaprzestanie ich świadczenia i mogą być wymagane opłaty, rejestracja i informacje o karcie kredytowej.

Znaki handlowe

*
Zrzuty ekranów menu na tej stronie zostały uproszczone dla celów wyświetlania i nie odzwierciedlają one dokładnie rzeczywistego wyglądu ekranów w aparacie.

Czy ten artykuł był pomocny?
Przygotowaliśmy prostą ankietę, której celem jest poprawa jakości naszych usług. Będziemy bardzo wdzięczni za udział w ankiecie.
Twoje odpowiedzi zostaną wykorzystane w celach związanych z dalszym rozwojem i ulepszaniem naszych produktów i usług. Odpowiedzi na pytania ankiety zostaną przetworzone w sposób statystyczny i nie zostaną ujawnione tak, by możliwa była identyfikacja respondenta.

Dlaczego ta informacja nie była pomocna?