SONY

DSLR-A350 - HVL-F56AM |相容性資訊

HVL-F56AM

安裝 OK
ADI 閃燈測光 OK
連拍 OK
P-TTL 閃燈測光 OK
自動變焦 OK
閃光範圍顯示 OK
高速同步 (HSS) OK
光控制無線遙控 HSS OK
光控制無線遙控閃光燈 OK
光控制無線光比 遙控
緩慢同步 OK
類比 OK
多重閃光 OK
手動閃光 OK
AF 輔助燈 OK