SONY

SEL1635GM - ILCE-5000 |Kompatibilitetsoplysninger

ILCE-5000

ILCE-5000

  • SteadyShot understøttes ikke.
  • Fokus hold-knappen på objektivet fungerer ikke.
  • Når fokustilstandsknappen er indstillet til MF, er det ikke muligt forsøgsvis at vende tilbage til AF-tilstand ved at trykke på standard tastindstillingen, der er tildelt AF/MF-kontrollen, selv om skærmfokustilstanden (LCD-skærm/søger) skifter til AF.
  • Exif-objektivnavne vil ikke blive registreret korrekt.