SONY

SEL1635GM - NEX-5 |Kompatibilitetsoplysninger

NEX-5

NEX-5

  • SteadyShot understøttes ikke.
  • Hvis man skubber fokustilstandsknappen til MF-position, ændres fokustilstandsindstillingen, men visning af fokustilstand på skærmen (LCD-skærm/søger) ændres ikke.
  • Fokus hold-knappen på objektivet fungerer ikke.
  • Når fokustilstandsknappen er indstillet til MF, mens AF er valgt på kabinettet, er fokustilstanden manuel, men MF-assistenten virker ikke. (AF virker heller ikke.)
  • Exif-objektivnavne vil ikke blive registreret korrekt.