SONY

SEL1635GM - NEX-7 |Kompatibilitetsoplysninger

NEX-7

NEX-7

  • SteadyShot understøttes ikke.
  • Når fokustilstandsknappen er indstillet til MF, er det ikke muligt forsøgsvis at vende tilbage til AF-tilstand ved at trykke på AF/MF-knappen, selv om skærmfokustilstanden (LCD-monitor/Søger) skifter til AF.
  • Fokus hold-knappen på objektivet fungerer ikke.
  • Exif-objektivnavne vil ikke blive registreret korrekt.