SONY

SEL1635GM - NEX-VG20 |Kompatibilitetsoplysninger

NEX-VG20

NEX-VG20

  • SteadyShot understøttes ikke.
  • Hvis man skubber fokustilstandsknappen til MF-position, ændres fokustilstandsindstillingen, men visning af fokustilstand på skærmen (LCD-skærm/søger) ændres ikke.
  • Fokus hold-knappen på objektivet fungerer ikke.
  • Når fokustilstandsknappen er på MF, og AF er valgt på siden, er fokustilstanden manuel, men fokusafstanden bliver ikke vist (AF fungerer heller ikke).
  • Exif-objektivnavne vil ikke blive registreret korrekt.