SONY

SEL1635GM - ZV-E10 |Kompatibilitetsoplysninger

ZV-E10

ZV-E10

  • SteadyShot-funktionen fungerer ikke, når SteadyShot er indstillet til [Standard].