loading Now Loading..
loading Now Loading..

SONY

Máy ảnh tĩnh kỹ thuật số

DSC-HX400V
 
DSC-HX400V

Thông tin Chi tiết

DSC-HX50V
 
DSC-HX50V

Thông tin Chi tiết

DSC-HX60V
 
DSC-HX60V

Thông tin Chi tiết

DSC-RX1
RX1
DSC-RX1

Thông tin Chi tiết

DSC-RX10
RX10
DSC-RX10

Thông tin Chi tiết

DSC-RX100M2
RX100 II
DSC-RX100M2

Thông tin Chi tiết

DSC-RX10M2
RX10 II
DSC-RX10M2

Thông tin Chi tiết

DSC-RX10M3
RX10 III
DSC-RX10M3

Thông tin Chi tiết

DSC-RX10M4
RX10 IV
DSC-RX10M4

Thông tin Chi tiết

DSC-RX1R
RX1R
DSC-RX1R

Thông tin Chi tiết

DSC-RX1RM2
RX1RII
DSC-RX1RM2

Thông tin Chi tiết

Máy ảnh có thể thay đổi ống kính α [A-mount]

DSLR-A100
α100
DSLR-A100

Thông tin Chi tiết

DSLR-A200
α200
DSLR-A200

Thông tin Chi tiết

DSLR-A230
α230
DSLR-A230

Thông tin Chi tiết

DSLR-A290
α290
DSLR-A290

Thông tin Chi tiết

DSLR-A300
α300
DSLR-A300

Thông tin Chi tiết

DSLR-A330
α330
DSLR-A330

Thông tin Chi tiết

DSLR-A350
α350
DSLR-A350

Thông tin Chi tiết

DSLR-A380
α380
DSLR-A380

Thông tin Chi tiết

DSLR-A390
α390
DSLR-A390

Thông tin Chi tiết

DSLR-A450
α450
DSLR-A450

Thông tin Chi tiết

DSLR-A500
α500
DSLR-A500

Thông tin Chi tiết

DSLR-A550
α550
DSLR-A550

Thông tin Chi tiết

DSLR-A560
α560
DSLR-A560

Thông tin Chi tiết

DSLR-A580
α580
DSLR-A580

Thông tin Chi tiết

DSLR-A700
α700
DSLR-A700

Thông tin Chi tiết

DSLR-A850
α850
DSLR-A850

Thông tin Chi tiết

DSLR-A900
α900
DSLR-A900

Thông tin Chi tiết

ILCA-77M2
α77 II
ILCA-77M2

Thông tin Chi tiết

ILCA-99M2
α99 II
ILCA-99M2

Thông tin Chi tiết

SLT-A33
α33
SLT-A33

Thông tin Chi tiết

SLT-A35
α35
SLT-A35

Thông tin Chi tiết

SLT-A37
α37
SLT-A37

Thông tin Chi tiết

SLT-A55
α55
SLT-A55

Thông tin Chi tiết

SLT-A57
α57
SLT-A57

Thông tin Chi tiết

SLT-A58
α58
SLT-A58

Thông tin Chi tiết

SLT-A65
α65
SLT-A65

Thông tin Chi tiết

SLT-A77
α77
SLT-A77

Thông tin Chi tiết

SLT-A99
α99
SLT-A99

Thông tin Chi tiết

Máy ảnh có thể thay đổi ống kính α [E-mount]

ILCE-3000
α3000
ILCE-3000

Thông tin Chi tiết

ILCE-3500
α3500
ILCE-3500

Thông tin Chi tiết

ILCE-6000
α6000
ILCE-6000

Thông tin Chi tiết

ILCE-6100
α6100
ILCE-6100

Thông tin Chi tiết

ILCE-6300
α6300
ILCE-6300

Thông tin Chi tiết

ILCE-6400
α6400
ILCE-6400

Thông tin Chi tiết

ILCE-6500
α6500
ILCE-6500

Thông tin Chi tiết

ILCE-6600
α6600
ILCE-6600

Thông tin Chi tiết

ILCE-7
α7
ILCE-7

Thông tin Chi tiết

ILCE-7M2
α7 II
ILCE-7M2

Thông tin Chi tiết

ILCE-7M3
α7 III
ILCE-7M3

Thông tin Chi tiết

ILCE-7R
α7R
ILCE-7R

Thông tin Chi tiết

ILCE-7RM2
α7R II
ILCE-7RM2

Thông tin Chi tiết

ILCE-7RM3
α7R III
ILCE-7RM3

Thông tin Chi tiết

ILCE-7RM4
α7R IV
ILCE-7RM4

Thông tin Chi tiết

ILCE-7S
α7S
ILCE-7S

Thông tin Chi tiết

ILCE-7SM2
α7S II
ILCE-7SM2

Thông tin Chi tiết

ILCE-9
α9
ILCE-9

Thông tin Chi tiết

ILCE-9M2
α9 II
ILCE-9M2

Thông tin Chi tiết

NEX-6
 
NEX-6

Thông tin Chi tiết

NEX-7
 
NEX-7

Thông tin Chi tiết

Máy quay video ống kính rời

NEX-VG10
 
NEX-VG10

Thông tin Chi tiết

NEX-VG20
 
NEX-VG20

Thông tin Chi tiết

NEX-VG30
 
NEX-VG30

Thông tin Chi tiết

NEX-VG900
 
NEX-VG900

Thông tin Chi tiết

Tùy vào quốc gia hoặc khu vực của bạn, một số sản phẩm hiển thị có thể không có sẵn.