loading Now Loading..
loading Now Loading..

SONY

กล้องระดับมืออาชีพ

NEX-EA50
 
NEX-EA50

ข้อมูลรายละเอียด

กล้องบันทึกภาพนิ่งระบบดิจิตอล/กล้องถ่ายทำ Vlog

DSC-HX400V
 
DSC-HX400V

ข้อมูลรายละเอียด

DSC-HX50V
 
DSC-HX50V

ข้อมูลรายละเอียด

DSC-HX60V
 
DSC-HX60V

ข้อมูลรายละเอียด

DSC-RX1
RX1
DSC-RX1

ข้อมูลรายละเอียด

DSC-RX10
RX10
DSC-RX10

ข้อมูลรายละเอียด

DSC-RX100M2
RX100 II
DSC-RX100M2

ข้อมูลรายละเอียด

DSC-RX10M2
RX10 II
DSC-RX10M2

ข้อมูลรายละเอียด

DSC-RX10M3
RX10 III
DSC-RX10M3

ข้อมูลรายละเอียด

DSC-RX10M4
RX10 IV
DSC-RX10M4

ข้อมูลรายละเอียด

DSC-RX1R
RX1R
DSC-RX1R

ข้อมูลรายละเอียด

DSC-RX1RM2
RX1RII
DSC-RX1RM2

ข้อมูลรายละเอียด

ZV-1
ZV-1

ข้อมูลรายละเอียด

กล้องเลนส์แบบเปลี่ยนได้ α [A-Mount]

DSLR-A100
α100
DSLR-A100

ข้อมูลรายละเอียด

DSLR-A200
α200
DSLR-A200

ข้อมูลรายละเอียด

DSLR-A230
α230
DSLR-A230

ข้อมูลรายละเอียด

DSLR-A290
α290
DSLR-A290

ข้อมูลรายละเอียด

DSLR-A300
α300
DSLR-A300

ข้อมูลรายละเอียด

DSLR-A330
α330
DSLR-A330

ข้อมูลรายละเอียด

DSLR-A350
α350
DSLR-A350

ข้อมูลรายละเอียด

DSLR-A380
α380
DSLR-A380

ข้อมูลรายละเอียด

DSLR-A390
α390
DSLR-A390

ข้อมูลรายละเอียด

DSLR-A450
α450
DSLR-A450

ข้อมูลรายละเอียด

DSLR-A500
α500
DSLR-A500

ข้อมูลรายละเอียด

DSLR-A550
α550
DSLR-A550

ข้อมูลรายละเอียด

DSLR-A560
α560
DSLR-A560

ข้อมูลรายละเอียด

DSLR-A580
α580
DSLR-A580

ข้อมูลรายละเอียด

DSLR-A700
α700
DSLR-A700

ข้อมูลรายละเอียด

DSLR-A850
α850
DSLR-A850

ข้อมูลรายละเอียด

DSLR-A900
α900
DSLR-A900

ข้อมูลรายละเอียด

ILCA-77M2
α77 II
ILCA-77M2

ข้อมูลรายละเอียด

ILCA-99M2
α99 II
ILCA-99M2

ข้อมูลรายละเอียด

SLT-A33
α33
SLT-A33

ข้อมูลรายละเอียด

SLT-A35
α35
SLT-A35

ข้อมูลรายละเอียด

SLT-A37
α37
SLT-A37

ข้อมูลรายละเอียด

SLT-A55
α55
SLT-A55

ข้อมูลรายละเอียด

SLT-A57
α57
SLT-A57

ข้อมูลรายละเอียด

SLT-A58
α58
SLT-A58

ข้อมูลรายละเอียด

SLT-A65
α65
SLT-A65

ข้อมูลรายละเอียด

SLT-A77
α77
SLT-A77

ข้อมูลรายละเอียด

SLT-A99
α99
SLT-A99

ข้อมูลรายละเอียด

กล้องเลนส์แบบเปลี่ยนได้ α [E-Mount]

ILCE-3000
α3000
ILCE-3000

ข้อมูลรายละเอียด

ILCE-3500
α3500
ILCE-3500

ข้อมูลรายละเอียด

ILCE-6000
α6000
ILCE-6000

ข้อมูลรายละเอียด

ILCE-6100
α6100
ILCE-6100

ข้อมูลรายละเอียด

ILCE-6300
α6300
ILCE-6300

ข้อมูลรายละเอียด

ILCE-6400
α6400
ILCE-6400

ข้อมูลรายละเอียด

ILCE-6500
α6500
ILCE-6500

ข้อมูลรายละเอียด

ILCE-6600
α6600
ILCE-6600

ข้อมูลรายละเอียด

ILCE-7
α7
ILCE-7

ข้อมูลรายละเอียด

ILCE-7M2
α7 II
ILCE-7M2

ข้อมูลรายละเอียด

ILCE-7M3
α7 III
ILCE-7M3

ข้อมูลรายละเอียด

ILCE-7R
α7R
ILCE-7R

ข้อมูลรายละเอียด

ILCE-7RM2
α7R II
ILCE-7RM2

ข้อมูลรายละเอียด

ILCE-7RM3
α7R III
ILCE-7RM3

ข้อมูลรายละเอียด

ILCE-7RM4
α7R IV
ILCE-7RM4

ข้อมูลรายละเอียด

ILCE-7S
α7S
ILCE-7S

ข้อมูลรายละเอียด

ILCE-7SM2
α7S II
ILCE-7SM2

ข้อมูลรายละเอียด

ILCE-9
α9
ILCE-9

ข้อมูลรายละเอียด

ILCE-9M2
α9 II
ILCE-9M2

ข้อมูลรายละเอียด

NEX-6
 
NEX-6

ข้อมูลรายละเอียด

NEX-7
 
NEX-7

ข้อมูลรายละเอียด

อุปกรณ์บันทึกวิดีโอชนิดเปลี่ยนเลนส์ได้

NEX-VG10
 
NEX-VG10

ข้อมูลรายละเอียด

NEX-VG20
 
NEX-VG20

ข้อมูลรายละเอียด

NEX-VG30
 
NEX-VG30

ข้อมูลรายละเอียด

NEX-VG900
 
NEX-VG900

ข้อมูลรายละเอียด