loading Now Loading..
loading Now Loading..

SONY

SEL1224G

SEL1224G

Thông tin tương thích

E-mount

Fully compatibleTương thích hoàn toànCompatible with restrictionscó giới hạn / thông tin

ILCE-


NEX-


Máy ảnh kiểu ống kính rời


NEX-VG

E-mount

Fully compatibleTương thích hoàn toànCompatible with restrictionscó giới hạn / thông tin

Máy ảnh chuyên nghiệp

Tùy vào quốc gia hoặc khu vực của bạn, một số sản phẩm hiển thị có thể không có sẵn.