SONY

DSLR-A100 - SAL135F18Z |Thông tin tương thích

SAL135F18Z

Sonnar T* 135mm F1.8

sample: SAL135F18Z