SONY

DSLR-A100 - SAL28F28 |Thông tin tương thích

SAL28F28

28mm F2.8