SONY

DSLR-A100 - SAL70200G |Thông tin tương thích

SAL70200G

70-200mm F2.8 G

sample: SAL70200G