SONY

DSLR-A450 - 2619 |Thông tin tương thích

AF Xi 80-200/4.5-5.6