SONY

DSLR-A450 - 2644 |Thông tin tương thích

AF APO 100-400/4.5-6.7