SONY

DSLR-A450 - SAL1650 |Thông tin tương thích

SAL1650

DT 16-50mm F2.8 SSM

sample: SAL1650