SONY

DSLR-A450 - SAL18552 |Thông tin tương thích

SAL18552

DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM II

sample: SAL18552