SONY

DSLR-A450 - SAL24105 |Thông tin tương thích

SAL24105

24-105mm F3.5-4.5