SONY

DSLR-A550 - SAL14TC |Informacje o zgodności

SAL14TC

1.4X Teleconverter

sample: SAL14TC