SONY

ILCA-77M2 - 2671 |Thông tin tương thích

AF 35-80/4-5.6 II