SONY

ILCA-77M2 - 2672 |Thông tin tương thích

AF 24-105/3.5-4.5 (D)