SONY

ILCA-77M2 - 2681 |Thông tin tương thích

AF APO 100-300/4.5-5.6 (D)