SONY

ILCA-77M2 - 2683 |Thông tin tương thích

AF 28-80/3.5-5.6 (D)