SONY

ILCA-77M2 - 2699 |Thông tin tương thích

AF DT 18-200/3.5-6.3 (D)