SONY

ILCA-77M2 - SAL70200G2 |Thông tin tương thích

SAL70200G2

70-200mmF2.8G SSM II

sample: SAL70200G2