SONY

ILCE-1 - SEL100400GM |Thông tin tương thích

SEL100400GM

FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS

sample: SEL100400GM

SEL14TC

  • Tương thích hoàn toàn

SEL20TC

  • Tương thích hoàn toàn