SONY

ILCE-1 - SEL200600G |Thông tin tương thích

SEL200600G

FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS

sample: SEL200600G

SEL14TC

  • Tương thích hoàn toàn

SEL20TC

  • Tương thích hoàn toàn