SONY

ILCE-1 - SEL600F40GM |Thông tin tương thích

SEL600F40GM

FE 600mm F4 GM OSS

sample: SEL600F40GM

SEL14TC

  • Tương thích hoàn toàn

SEL20TC

  • Tương thích hoàn toàn