SONY

ILCE-1 - SELP28135G |Thông tin tương thích

SELP28135G

FE PZ 28-135mm F4 G OSS

sample: SELP28135G