SONY

ILCE-7M4 - SEL100F28GM |Thông tin tương thích

SEL100F28GM

FE 100mm F2.8 STF GM OSS
sample: SEL100F28GM
  • Ống kính này tương thích với Bù trừ Breathing.
  • Chức năng Bù trừ Breathing không được hỗ trợ khi cài đặt vòng chuyển đổi macro là “0,57m – 1,0m”.