SONY

ILCE-7M4 - SEL1018 |Thông tin tương thích

SEL1018

E 10-18mm F4 OSS
sample: SEL1018
  • Góc nhìn sẽ thu hẹp xuống cỡ APS-C.