SONY

ILCE-7M4 - SEL1224G |Thông tin tương thích

SEL1224G

FE 12-24mm F4 G
sample: SEL1224G
  • Ống kính này tương thích với Bù trừ Breathing.