SONY

ILCE-7M4 - SEL1224GM |Thông tin tương thích

SEL1224GM

FE 12-24mm F2.8 GM
sample: SEL1224GM
  • Ống kính này tương thích với Bù trừ Breathing.