SONY

ILCE-7M4 - SEL135F18GM |Thông tin tương thích

SEL135F18GM

FE 135mm F1.8 GM
sample: SEL135F18GM
  • Ống kính này tương thích với Bù trừ Breathing.