SONY

ILCE-7M4 - SEL14F18GM |Thông tin tương thích

SEL14F18GM

FE 14mm F1.8 GM
sample: SEL14F18GM
  • Ống kính này tương thích với Bù trừ Breathing.