SONY

ILCE-7M4 - SEL14TC |Thông tin tương thích

SEL14TC

1.4x Teleconverter Lens
  • Hạn chế chức năng khác nhau tùy vào sai lệch ống kính.