SONY

ILCE-7M4 - SEL1635GM |Thông tin tương thích

SEL1635GM

FE 16-35mm F2.8 GM
sample: SEL1635GM
  • Ống kính này tương thích với Bù trừ Breathing.