SONY

ILCE-7M4 - SEL1655G |Thông tin tương thích

SEL1655G

E 16-55mm F2.8 G
sample: SEL1655G
  • Góc nhìn sẽ thu hẹp xuống cỡ APS-C.
  • Thiết lập [Lens Comp.: Distortion-Bù trừ của ống kính: Méo hình] sẽ được đặt thành "Auto (Tự động)"