SONY

ILCE-7M4 - SEL1670Z |Thông tin tương thích

SEL1670Z

Vario-Tessar T* E 16-70mm F4 ZA OSS
sample: SEL1670Z
  • Góc nhìn sẽ thu hẹp xuống cỡ APS-C.