SONY

ILCE-7M4 - SEL16F28 |Thông tin tương thích

SEL16F28

E 16mm F2.8
sample: SEL16F28
  • Góc nhìn sẽ thu hẹp xuống cỡ APS-C.
  • Chức năng "Focal Plane Phase Detection AF-Lấy nét tự động theo pha mặt phẳng tiêu" không hoạt động.
  • Ống kính này không tương thích với Bản đồ lấy nét.