SONY

ILCE-7M4 - SEL200600G |Thông tin tương thích

SEL200600G

FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS
sample: SEL200600G

Khi sử dụng ống kính gắn trực tiếp vào máy ảnh:

    Tương thích hoàn toàn

Khi sử dụng ống kính chuyển đổi tele:

SEL14TC

  • Tương thích hoàn toàn

SEL20TC

  • Tương thích hoàn toàn