SONY

ILCE-7M4 - SEL20F18G |Thông tin tương thích

SEL20F18G

FE 20mm F1.8 G
sample: SEL20F18G
  • Ống kính này tương thích với Bù trừ Breathing.