SONY

ILCE-7M4 - SEL20TC |Thông tin tương thích

SEL20TC

2.0x Teleconverter Lens
  • Hạn chế chức năng khác nhau tùy vào sai lệch ống kính.