SONY

ILCE-7M4 - SEL24105G |Thông tin tương thích

SEL24105G

FE 24-105mm F4 G OSS
sample: SEL24105G
  • Thiết lập [Lens Comp.: Distortion-Bù trừ của ống kính: Méo hình] sẽ được đặt thành "Auto (Tự động)"
  • Ống kính này tương thích với Bù trừ Breathing.