SONY

ILCE-7M4 - SEL24240 |Thông tin tương thích

SEL24240

FE 24-240mm F3.5-6.3 OSS
sample: SEL24240
  • Thiết lập [Lens Comp.: Distortion-Bù trừ của ống kính: Méo hình] sẽ được đặt thành "Auto (Tự động)"