SONY

ILCE-7M4 - SEL2470GM |Thông tin tương thích

SEL2470GM

FE 24-70mm F2.8 GM
sample: SEL2470GM
  • Ống kính này tương thích với Bù trừ Breathing.